Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Nhà cháu ở khu vực huyện thanh nguyên huyện thanh liêm. Hiện tại các nhà quanh khu vực đều bị sai mốc địa chính các thửa đất. Nên hiện tại không thể tách thửa đất để chia cho con cái. Mà sai do đv địa chính xã đo đạch bàn giao đất sai. Vậy bây giờ cháu muốn đo đạc để xác định lại mốc chuẩn để tách thửa thì phải làm thế nào. Và mức chi phí để thực hiện là bao nhiêu. Cháu cảm ơn
Nguyễn thành cương
0333076958
Thanh nguyên thanh liêm hà nam
04/04/2023
Việc đo đạc chỉnh lý thửa đất được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Kinh phí để thực hiện việc đo đạc chỉnh lý thửa đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam và Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam; cũng như nội dung câu hỏi: “Mà do đv địa chính xã đo đạc, bàn giao sai đất” Vậy đề nghị bạn liên hệ với UBND xã nơi có đất để được hướng dẫn đề nghị đo đạc hiện trạng các thửa đất xác định nguyên nhân và mức độ sai lệch, từ đó có hướng giải quyết theo quy định.
Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Liêm để biết thêm chi tiết hoặc được hướng dẫn cụ thể./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5980
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5966
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp