Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Kim Bảng
Em xin chào ạ.Em đang thực hiện đề án phát triển du lịch huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam vậy em có thể xin thông tin về số liệu thống kê các di tích và số lượng các cơ sở lưu trú tại huyện được k ạ.Rất mong em có thể nhận được sự giúp đỡ ạ.
Nguyễn Thị Thùy Dương
0943895404
Thôn 4 xã Phù Vân Thành Phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
06/04/2023
Phòng Văn hóa - Thông tin huyện xin trả lời câu hỏi của công dân Nguyễn Thị Thùy Dương như sau:
Tính đến tháng 04 năm 2022, trên toàn huyện Kim Bảng có tổng số: 15 di tích cấp Quốc Gia, 19 Di tích cấp Tỉnh và 02 Di sản văn hoá cấp Quốc gia (có biểu
mẫu cụ thể kèm theo).
2. Số lượng các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Kim Bảng (có biểu mẫu
đính kèm).
XẾP HẠNG CẤP QUỐC GIA
Đình Phương Thượng, xã Lê Hồ 1992 KTNT-LS
2 Đình Thượng Thanh Nộn, xã Thanh Sơn 1993 KTNT-LS
3 Chùa Bà Đanh, xã Ngọc Sơn 1994 LSVH
4 Đền Trúc, xã Thi Sơn 1994 KTNT-LS
5 Chùa Quế Lâm (Bến) - Thị Trấn Quế 1996 KTNT
6 Đền Ba Dân, xã Tân Sơn 1996 KTNT-LS
7 Đình Phương Lâm, xã Đồng Hoá 1998 KTNT
8 Đình Nhật Tân, xã Nhật Tân 2001 KTNT-LS
9 Đình Lạc Nhuế, xã Đồng Hoá 2011 KTNT-LS
10 Đình Trải, xã Hoàng Tây 2013 KTNT
11 Đình Mã Lão, xã Ngọc Sơn 7/01/2020 KTNT
12 Đình Phù Thụy, xã Thi Sơn 11/2020 KTNT
13 Danh lam thắng cảnh Bát Cảnh Sơn 24/2/2023 Di tích QG QĐ 402
14 Di tích lịch sử căn cứ địa Lạt Sơn (gồm: Đền thờ
nữ tướng Lê Chân; núi Giát Dâu; Đồi Bụt)
24/2/2023 Di tích QG QĐ 390
15 Quần thể Danh lam thắng cảnh Tam Chúc 24/2/2023 Di tích QG QĐ 391
XẾP HẠNG CẤP TỈNH
Đền Thượng, xã Nguyễn Uý 2004 KTNT-LS
2 Đình Đá Do Lễ - Đền Quốc Mẫu, xã Liên Sơn 9/12/2004 KTNT
3 Đình Siêu Nghệ, xã Nhật Tựu 2005 KTNT-LS
4 Văn chỉ Đồng Lạc, xã Đồng Hoá 2005 DTLSVH
5 Đình Thuỵ Sơn, xã Tân Sơn 20/11/2006 KTNT-LS
6 Đình An Đông, xã Lê Hồ 2007 KTNT-LS
7 Đình, Chùa Hồi Trung,xã Thuỵ Lôi 28/1/2008 KTNT-LS
8 Đình, Chùa Phương Khê, xã Ngọc Sơn 11/9/2008 KTNT-LS
9 Đền Bà Giát, xã Lê Hồ 31/12/2009 KTNT-LS
10 Đình Khuyến Công, xã Khả Phong 31/12/2009 KTNT-LS
11 Đình Phương Đàn, xã Lê Hồ 17/12/2010 KTNT-LS
12 Đình Khả Phong, xã Khả Phong 17/12/2010 KTNT-LS
13 Địa điểm Đình Bông, xã Tượng Lĩnh 20/01/2011 DTLSVH
14 Đền Chanh, xã Văn Xá 19/01/2014 DTLSVH
15 Chùa Đền Phương Lâm, xã Đồng Hóa 2014 DTLSVH
16 Đình Yên Lạc xã Đồng Hoá 2014 DTLSVH
17 Đình Đền Văn Bối, xã Nhật Tựu 2017 DTLSVH
18 Đình Cát Nguyên, xã Nguyễn Uý 2019 DTLSVH
19 Chùa Phương Đàn
, xã Lê Hồ 18/112022 KTNT-LS
DI SẢN VĂN HOÁ
1 Di sản Quốc Gia Lễ hội chùa Bà Đanh 2019 DSVH
2 Hát Dặn Quyển Sơn 2019 DSVH

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5937
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5924
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp