Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Gia đình tôi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 300m2 đất vườn, thời hạn sử dụng 2063, có tên trong kế hoạch sử dụng đất của huyện Thanh Liêm năm 2023. Cho tôi hỏi: 1. Có phải hiện nay toàn tình tạm dừng cho chuyển đổi không? 2. Khi nào tiếp tục cho chuyển đổi?. 3. Khi chuyển đổi hồ sơ nôp gồm giấy tờ gì?. 3.cơ quan đơn vị nào tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi,.Thời gian bao lâu thì có kết quả?. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
Nguyễn Văn Minh
0989737788
Vạn Phúc - Thanh Trì- Hà Nội
13/04/2023
Như nội dung câu hỏi của ông liên quan đến việc Chuyển mục đích sử dụng đất của gia đình ông. Vấn đề này chúng tôi trả lời như sau: Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 59 Luật đất đai năm 2013 quy định
“2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;
Như vậy, các nội dung ông hỏi thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Vậy ông có thể liên hệ trực tiếp đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Liêm để biết thêm chi tiết hoặc được hướng dẫn cụ thể./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5970
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5956
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp