Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Thưa sở! Tôi có 8 miếng đất % được nhà nước giao cho từ trước năm 1993. Đến năm 2013 thì hết hạn nhưng không thấy nhà nước thu hồi lại. Vậy cái đất % này có chuyển đổi lên đất ở được không? (Ban đầu là sử dụng trồng lúa nước. Năm 2002 tôi đã chuyển mục đích sang làm ao thả cá từ đó cho tới nay). Như vậy có đủ điều kiện để chuyển mục đích lê. Thổ cư không?
Nguyễn quyết chiến
0929287666
Tdp Bùi, Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam
10/05/2023
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
1. Về căn cứ để để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
- Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
“1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”\
2. Về điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 như sau:
“1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:
a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;
b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng…”
3. Về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân: Theo quy định Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 thì thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
Đề nghị ông liên hệ với phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất để được cung cấp thông tin về các điều kiện đáp ứng đối với thửa đất mà ông có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5999
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5985
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp