Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Bà tôi là Trịnh Thị Hồng Sinh năm 1928, , hiện đang đứng tên trên giấy CNQSDĐ số: BI 140246, Số vào sổ cấp GCN: CH 00385, thửa số 110, tờ bản đồ số PL7, Diện tích 888m2, Mục đích sử dụng: 310M2 đất ONT, 145m2 LNK, 433m2 TSN, do UBND huyện Thanh Liêm cấp ngày 31-12-2011. Bà tôi có 03 người con (Hai con gái và một con trai), người con trai đầu đã mất. Ngày 11-7-2012, bà tôi có lên UBND xã Liêm Phong và đã được Chủ tịch UBND xã xác nhận đóng mộc vào bản di chúc để lại tài sản là tổng diện tích trong giấy CNQSDĐ trên, có nội dung như sau: Để lại 310m2 đất ở + 145m2 đất LNK cho Cháu trai (con trai của người đã mất), diện tích 433m3 đất TSN (chia làm hai cho hai người con gái mỗi người 215.6m2). theo tôi được biết thì Tổng diện tích trong GCNQSDĐ trên hiện nay theo quy hoạch sử dụng đất của huyện Thanh Liêm là quy hoạch đất ở, vậy Cho tôi hỏi bây giờ khi mang hồ sơ giấy đất này để đi tách thửa để chia theo bản Di chúc của bà tôi, thì có tách riêng ra từng giấy được không?
Tô Văn Luân
0367433600
thôn Yên Thống, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
29/05/2023
Căn cứ tại điểm a khoản 3 Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13:
“Điều 75. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất
3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;”
Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang thực hiện theo Văn bản số 2382/UBND-NN&TNMT ngày 05/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Nội dung văn bản có nêu: “Trước mắt, tạm dừng việc chia tách đối với các thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân trong thời gian tỉnh đang rà soát quy hoạch tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trừ các trường hợp đặc biệt và thực sự cần thiết”.
Vì vây, hiện nay việc gia đình ông đề nghị tách thửa để chia theo bản di chúc như ông trình bày là chưa được thực hiện.
Đề nghị ông liên hệ trực tiếp đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Liêm để biết thêm chi tiết./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp