Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Gia đình nhà tôi có mua 1 mảnh đất ở TDP Non, Thị trấn tân thanh, thanh liêm, hà nam. Đất dự án, phân lô, đất ở tại đô thị, diện tích 180 m2, mặt 9m gia đình nhà tôi muốn tách ra làm 2 để chia cho các con. Vậy cơ quan chức năng cho tôi hỏi thủ tục để tách mảnh đất đó như thế nào ạ?
Bùi Minh Hùng
0948383822
Thanh liêm, hà nam
27/06/2023
Nội dung ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:
Căn cứ tại điểm b khoản 6 Điều 6 Quyết định 36/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; chia tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam:
“Điều 6. Chia tách, hợp thửa đất
….
6. Các trường hợp không cho phép chia tách thửa đất
a) Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất.
b) Thửa đất thuộc quy hoạch chi tiết phân lô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trừ các trường hợp thuộc khoản 4 Điều này;”
Vì vây, việc gia đình ông đề nghị tách ra làm 2 thửa để chia cho các con là không thực hiện được.
Đề nghị ông liên hệ trực tiếp đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Liêm để biết thêm chi tiết./.


Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5877
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5875
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp