Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi là Đỗ Văn Duy sinh ra và lớn lên tại Hưng Yên từ năm 2017 tôi về công tác và làm việc trong KCN Tỉnh Hà Nam . Với mong muốn định cư lâu dài tại Hà Nam tôi có mua đất tại dự án Tnr Đồng Văn ( Dự án KNO Đồng Văn ) của Công ty cổ phần phát triển Hà Nam . Tính đến nay đã được 6 năm nhưng vẫn chưa có kế hoạch về việc được xây dựng hay cấp sổ đỏ vì vậy vui lòng giải đáp giúp tôi các nội dụng sau . 1- Dự án còn tồn đọng vấn đề pháp lý gì mà cơ quan nhà nước chưa cấp sổ cho người dân chúng tôi được sử dụng . 2-Thời gian và phương hướng giải quyết thủ tục cấp phép sổ đỏ cho người dân là như thế nào ? 3- Dự kiến bao giờ người dân có thể được phép xây dựng nhà ở tại dự án trên .
Đỗ Văn Duy
0988 423 081
Thôn Đức Phú ,Xã Đức Hợp ,Huyện Kim Động ,Tỉnh Hưng Yên
03/07/2023
Theo các quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 41, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Điểm a, Khoản 17, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ “Chủ đầu tư dự án trước khi được chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải”.
Sau khi hoàn thành công trình chủ dự án phải nộp 01 bộ hồ sơ về sở Tài nguyên và Môi trường (Điều 72, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Khoản 11, Điều 1, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ) để kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng; khi nhận được thông báo của sở Tài nguyên và Môi trường có đủ điều kiện chuyển nhượng thì chủ dự án mới được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam chưa nhận được hồ sơ đề nghị được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất tại Dự án khu nhà ở phục vụ khu công nghiệp Đồng Văn do Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam làm chủ đầu tư.
Đề nghị ông liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư dự án (Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam) để được giải quyết.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5877
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5875
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp