Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
Sắp đến ngày thương binh liệt sĩ 27/7 xin hỏi công đoàn huyện có quà thăm hỏi gia đình, thân nhân người có công không ạ? Con thương binh đang công tác trong ngành giáo dục huyện sao chỉ thấy đóng góp mà chưa bao giờ nhận được quà thăm hỏi
Nguyễn Văn trình
0523425888
07/07/2023
Đề nghị bạn cung cấp thêm các thông để UBND huyện có thể trả lời câu hỏi của bạn một cách chính xác nhất:
- Địa chỉ thường chú;
- Đơn vị công tác;
- Và các thông tin liên quan đến việc hưởng chế độ chính sách của thân nhân.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5877
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5875
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp