Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
Xin ban chính sách UBND huyện Thanh Liêm giải đáp cho tôi vấn đề sau : Mẹ chồng tôi là bà Trần Thị Hoa, trú tại Thôn Trung Hiếu Thượng, Xã Thanh Hải,sinh năm 1942. Lẽ ra bà phải được hưởng trợ cấp cho người già từ đầu năm 2022, nhưng không được cán bộ thôn và xã thông báo để làm giấy tờ hưởng trợ cấp. Và sang đầu năm 2023, tôi có thắc mắc thì thôn và xã đã thay đổi cán bộ mới, cán bộ xã nói lẽ ra mẹ tôi phải được hưởng trợ cấp từ năm 2022 mà sao bây giờ mới hỏi, phải làm đơn gửi lên huyện xem xét. Nhưng đến nay, mất rất nhiều thời gian và đi lại, làm đơn gửi huyện nhưng chị cán bộ xã nói huyện không giải quyết, phải làm đơn lại. Mẹ tôi già rồi, chưa được hưởng chế độ gì. Nếu tình hình này có khi đến lúc bà mất cũng không được hưởng 1 đồng trợ cấp xã hội của nhà nước. Lẽ ra vấn đề này cán bộ xã và thôn phải bao quát, tổng hợp và thông báo cho các cụ để gia đình làm thủ tục ngay từ đầu. Đề nghị UBND huyện sớm cho tôi cách giải quyết để mẹ tôi được hưởng đúng với quy định về trợ cấp xã hội của nhà nước.
Đào Thị Xuân
0382174331
Thôn Trung Hiếu Thượng, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
17/07/2023
Hiện nay việc thực hiện chính sách đối với đối tượng Bảo trợ xã hội trong đó có chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn huyện đang được thực hiện theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021). Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn gửi các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.
Đối với đối tượng là người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nếu thỏa mãn một trong các quy định tại khoản 5, Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP như sau:
a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;
b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;
c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;
d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.
Do trong câu hỏi của bà Đào Thị Xuân không nói rõ mẹ chồng bà thuộc trường hợp nào và không có hồ sơ, giấy tờ kèm theo nên phòng Lao động – Thương binh và Xã hội không đủcăn cứ để trả lời cụ thể mẹ chồng bà có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hay không. Đề nghị bà đối chiếu với các điều kiện để hưởng nêu trên, trường hợp mẹ chồng bà đảm bảo điều kiện được hưởng gia đình mang theo các giấy tờ liên quan đến trụ sở UBND xã Thanh Hải, gặp đồng chí công chức Lao động - TBXH xã Thanh Hải để được hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp hàng xã hội hàng tháng theo quy định.
Phòng Lao động - TBXH huyện xin trân trọng trả lời

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5877
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5875
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp