Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Kim Bảng
Tôi nghe nói sắp tới trên địa bàn huyện kim bảng có tổ chức thi tuyển giáo viên nhưng trên cổng thông tin điện tử của huyện, tỉnh, sở giáo dục không có thông tin cụ thể. Xin hỏi các cấp, thông tin thi tuyển giáo viên năm 2023 có hay không, nếu có xin cập nhật lên cổng điện tử để mọi người được biết. Xin cảm ơn!
Đặng Văn Hoà
0979670306
04/08/2023
Văn phòng HĐND-UBND huyện trả lời câu hỏi của công dân Đặng Văn Hòa như sau:
Ngày 11/8/2023, UBND huyện Kim Bảng đã ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND: KH tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Kim Bảng năm 2023. Ngay sau khi UBND huyện ban hành kế hoạch, Văn phòng HĐND - UBND huyện đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn đăng tải lên cổng thông tin điện tử của huyện tại đường link: https://kimbang.hanam.gov.vn/Pages/ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-huyen-kim-bang-nam-2023.aspx.
Vậy công dân Đặng Văn Hòa cập nhật vào địa chỉ trên để xem thông tin cụ thể. Còn các văn bản liên quan khi nào UBND huyện ban hành thì văn phòng HĐND-UBND huyện tiếp tục cập nhật lên cổng thông tin của huyện.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5877
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5875
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp