Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Kim Bảng
1. Hiện tại tài liệu ôn thi viên chức giáo viên THCS bản cứng ko còn bán nữa. Vậy xin hỏi, tôi có thể tải file mềm ở đâu ạ? 2. Tài liệu ôn thi viên chức ở các huyện (dành cho gv THCS) trong tỉnh Hà Nam có giống nhau không ạ?
Lê Thị Nguyệt
0973604637
29/08/2023
1. Về nội dung thứ nhất công dân hỏi: “Hiện tại tài liệu ôn thi viên chức giáo
viên THCS bản cứng ko còn bán nữa. Vậy xin hỏi, tôi có thể tải file mềm ở đâu ạ?”
Phòng Nội vụ xin giải đáp: Công dân có nhu cầu tìm hiểu file mềm tài liệu thi
kiến thức, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tỉnh Hà
Nam năm 2023 đề nghị truy cập Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo (địa
chỉ https://sgddt.hanam.gov.vn/Pages/default.aspx) để xem thông tin chi tiết và tải file
mềm theo nhu cầu.
Phòng Nội vụ cung cấp file pdf tài liệu đối với các vị trí việc làm UBND huyện
tuyển dụng kèm theo Văn bản này. Công dân có nhu cầu đề nghị tải về tìm hiểu.
2. Về nội dung thứ hai công dân hỏi: “Tài liệu ôn thi viên chức ở các huyện
(dành cho gv THCS) trong tỉnh Hà Nam có giống nhau không ạ?”
Phòng Nội vụ xin giải đáp: Tại Thông báo số 715/TB-UBND ngày 21/8/2023
của UBND huyện về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thuộc UBND huyện Kim
Bảng năm 2023 (gửi kèm Văn bản này) đã ghi rõ:
“Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng danh mục tài liệu ôn tập, phát hành tài
liệu ôn tập và ra đề thi. Nội dung đề thi của mỗi chuyên ngành thống nhất trên toàn tỉnh.”
Như vậy Tài liệu ôn thi viên chức ở các huyện (dành cho gv THCS) trong tỉnh
Hà Nam thống nhất trên toàn tỉnh như nhau


Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:6063
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:6049
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp