Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
Xin hỏi các đồng chí lãnh đạo huyện và phòng giáo dục hiện nay tôi thấy các cô giáo các cấp dạy thêm rất nhiều ở các xã đặc biệt là xã thanh tâm. Những học sinh nào không đi học thêm là bị đẩy ra lớp khác rồi bị đánh giá yếu kém. Đây là vấn đề gây nhiều bức xúc vì bộ giáo dục đã cấm dạy thêm. Kính mong lãnh đạo huyện, phòng giáo dục kiểm tra xử lý nghiêm, có công văn yêu cầu các xã kiểm tra thường xuyên để chấm dứt tình trạng này.
Nguyễn Thị Lượt
0979268365
09/09/2023
Sau khi nhận được câu hỏi, ngày 12/9/2023 Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm đã yêu cầu trường Tiểu học Thanh Tâm và trường THCS Thanh Tâm rà soát tình hình dạy thêm, học thêm trên địa bàn và đã có báo cáo cụ thể: Cả 2 trường đã tổ chức co giáo viên ký cam kết không vi phạm các các quy định về dạy thêm, học thêm từ ngày 01/6/2023. Đến thời điểm hiện tại tất cả giáo viên của 2 trường không có ai vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm. Trường tiểu học học không thực hiện dạy thêm, học thêm; Trường THCS chưa tiến hành tổ chức dạy thêm, học thêm.
Trân Trọng!
Cám ơn bạn đã tham gia chuyên mục hỏi đáp trên cổng thông tin điện tử của huyện Thanh Liêm!
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5877
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5875
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp