Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Kính gửi: Cơ quan ban ngành Tôi có mua lô đất thuộc lô LK03 đất thuộc khu đô thị river silk city Hà Nam từ tháng 12/2019 đến nay là 26/09/2023. Hiện tại tôi có gửi câu hỏi tới bên Công ty cổ phần tập đoàn C.E.O về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi nhưng đến nay vẫn chỉ nhận được câu trả lời là do sự thay đổi của chính sách, do chưa nghiệm thu cơ sở hạ tầng ....vv và được hứa hẹn hết tháng này tới quý kia, nên chưa thể cấp sổ được. Tôi có liên hệ với cư dân cũng đã mua lô đất ở khu River silk city Hà Nam và cũng nhận được câu trả lời như vậy. Hiện tôi thấy có nhiều lô được cấp sổ và cũng nhiều lô chưa được cấp sổ, Vậy đề nghị quý cơ quan cho chúng tôi câu trả lời sớm để chúng tôi còn có giấy chứng nhận để được xin cấp phép xây nhà cửa.
Cồ Thị Dung
0972820996
Khánh Minh, Ninh Khánh, Ninh Bình
26/09/2023
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới River Silk City do Công ty CP tập đoàn CEO làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quyết định cho phép đầu tư tại Quyết định số 876a/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012; sau khi được UBND tỉnh giao đất để thực hiện dự án và giao đất có thu tiền sử dụng đất (đất ở) cho công ty; Công ty đã nộp đầy đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở đã được giao và hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
Theo các quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 41, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Điểm a, Khoản 17, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ “a) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải”;
Theo quy định tại Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong đó tại Khoản 4, 5 Điều 5 Quy định bàn hành kèm theo quyết định này quy định:
“4. Ðối vói chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở:
a, ….
b, Dự án sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ, hạ tầng xã hội theo quy hoach chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải, trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền kiểm tra đánh giá công tác quản lý chất lượng, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu.
5. Đối với các công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn khác phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Văn bản thông báo kết quả nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng là căn cư để chủ đầu tư lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình”.
Như vậy trách nhiệm của Công ty CP tập đoàn CEO phối hợp với các cơ quan liên quan về phân cấp quản lý xây dựng để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.
Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng, công ty gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam để kiểm tra điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nếu đủ điều kiện chuyển nhượng Sở sẽ thông báo cho Công ty CP tập đoàn CEO và các đơn vị có liên quan lập hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5931
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5918
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp