Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài chính
Tôi muốn hỏi: Tỉnh Hà Nam đã ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 chưa ? Trân trọng và cảm ơn
Phạm Phương Nam
0357205204
26/09/2023
Vấn đề bạn hỏi Sở Tài chính trả lời như sau: Tỉnh Hà Nam đã ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 tại các Quyết định số: 61/2022/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 62/2022/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5931
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5918
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp