Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Kính gửi Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Hà Nam . Gia đình tôi có mảnh đất ,thửa đất số 24 , tờ bản đồ số PL13 diện tích 180m2 mục đích sử dụng ONT Đứng tên trên giấy CNQSDĐ là ông Nguyễn Bá Nguyên. địa chỉ tại thôn An tập , xã An Mỹ huyện Bình Lục nay là thôn An Tập TT Bình Mỹ . Ngày 9/2/2010 UBND huyện Bình Lục ra thông báo số 06-TB UBND về việc thu hồi 66 m2 đất ở của gia đình tôi phục vụ công tác GPMB tuyến đường 21B Phủ Lý - Nam Định. Gia đình tôi đã nghiêm túc chấp hành thông báo trên theo đúng quy định của pháp luật . Nay phần diện tích còn lại 114m2 gia đình tôi muốn làm thủ tục cấp đổi sang sổ hồng theo đúng quy định của nhà nước . Ngày 5/7 gia đình tôi đã được cán bộ đo đạc đến đo đạc làm thủ tục trích đo mảnh đất trên đến ngày 28/8, Tôi đã gửi hồ sơ bao gồm : Giấy CNQSDĐ photo mang tên ông Nguyễn Bá Nguyên. Giâý trích vị trí lô đất trên bản đồ địa chính , giấy sơ hoạ thu hồi đất theo yêu cầu của các bộ đo đạc chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Bình Lục . Đến ngày mùng 8/9 gia đình tôi nhận được điện thoại trả lời hồ sơ gia đình tôi đã đầy đủ và chuyển hồ sơ xin ý kiến lãnh đạo ký . Ngày 23/9 tôi đến một cửa huyện Bình Lục hỏi về hồ sơ của gia đình mình thì tôi nhận được câu trả lời từ cán bộ tiếp nhận hồ sơ là đã gửi tới lãnh đạo rồi anh cứ về hôm nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo . Đến ngày 9/10 tôi quay nơi tiếp nhận hồ sơ và vẫn nhận được câu trả lời tương tự là đã gửi hồ sơ lãnh đạo chờ kết quả . Hôm nay ngày 16/10 tôi quay lại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hỏi thì vẫn câu trả lời ấy, hồ sơ của anh đã chuyển tới lãnh đạo chờ lãnh đạo kiểm tra có kết quả chúng tôi sẽ liên hệ với gia đình . Gia đình tôi rất bức xúc với công tác giải quyết thủ tục hành chính của chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Bình Lục, theo quy định của nhà nước khi nhận đủ hồ sơ từ công dân tối đa 10 ngày làm việc CNVP ĐKĐĐ phải có trả lời cho công dân bằng văn bản nếu hồ sơ không thể thực hiện . Nhưng hôm nay đã là hơn 1 tháng kể từ ngày đầu tiên tôi nhận trả lời đã gửi hồ sơ lên lãnh đạo kiểm tra tôi vẫn không nhận được văn bản trả lời nào từ phía chính quyền. Việc chậm trễ giải quyết thủ tục của gia đình tôi nguyên nhân đến từ đâu và việc chậm trễ giải quyết thủ tục trên là đúng hay sai . Gia đình tôi rất mong muốn sớm nhận được văn bản trả lời từ phía các cơ quan nhà nước . Xin chân trọng cảm ơn quý sở. Kính gửi Quý sở , với các
Nguyễn Bá Ngọc
0977266962
Thôn An Tập , TT Bình Mỹ , huyện Bình Lục
16/10/2023
Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của ông trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ của gia đình ông kết quả cụ thể như sau:
- Ngày 28/8/2023, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Lục đã tiếp nhận hồ sơ của ông Nguyễn Bá Ngọc địa chỉ thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình lục, tỉnh Hà Nam để thực hiện thủ tục đề nghị đo đạc, cấp đổi GCN đối với thửa đất số 25 tờ bản đố số 26 Bản đồ xã An Mỹ lập năm 1995.
Lý do đo đạc lại: năm 2010 Nhà nước đã thu hồi diện tích 66 m2 đất ở để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường 21B Phủ Lý - Mỹ Lộc, đồng thời sát nhập địa giới hành chính vào thị trấn Bình Mỹ dẫn đến thay đổi số tờ bản đồ, số thửa do đo đạc lập bản đồ địa chính mới.
- Ngày 8/9/2023, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Lục đã thực hiện đo đạc tại thực địa để chỉnh lý bản đồ địa chính, thửa đất của ông Nguyễn Bá Ngọc. Nội dung chỉnh lý: thửa đất số 32 tờ bản đồ PL28 tỷ lệ 1/500 bản đồ thị trấn Bình Mỹ lập năm 2007 diện tích 114 m2 đất ở. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Lục đã hoàn thiện hồ sơ in ra bản đo đạc chỉnh lý, tuy nhiên do thiếu sót trong việc phối hợp, luân chuyển hồ sơ giữa các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Lục dẫn đến việc trả kết quả giải quyết hồ sơ của Ông chưa đúng hẹn.
- Văn phòng Đăng ý đất đai đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Lục hoàn thiện thủ tục, trả kết quả giải quyết hồ sơ cho ông Nguyễn Bá Ngọc ngay trong ngày 16/10/2023; đồng thời yêu cầu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Lục và các cán bộ liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm không để trường hợp tương tự tái diễn và có ý kiến xin lỗi trực tiếp công dân.
Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam trân trọng cảm ơn ý kiến phản ánh và gửi lời xin lỗi tới ông Nguyễn Bá Ngọc về sự chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Lục./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5931
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5918
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp