Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Giao thông - Vận tải
Lịch thi sát hạch oto hoãn từ tháng 9 đến nay cho em hỏi phải chờ thêm bao lâu nữa mới có lịch thi lại ạ
Nguyễn hoài thương
0768894862
31/10/2023
Hiện nay Sở GTVT Hà Nam chưa tổ chức được các kỳ sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh, do đang thực hiện thủ tục lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thuê Trung tâm sát hạch lái xe ô tô các hạng và mô tô để phục vụ các kỳ sát hạch lái xe theo quy định. Sau khi lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ sát hạch lái xe, Sở GTVT Hà Nam sẽ thông báo đến các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh biết và phối hợp với phòng QLVT,PT&NL bố trí, sắp xếp lịch sát hạch cho các khóa đã đủ điều kiện sát hạch.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5931
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5918
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp