Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Chào các cán bộ, tôi có 1 vấn đề sau muốn được giải đáp. Ông bà tôi có 3 người con trai và 1 mảnh đất 900m2, năm ông bà tôi mất thì bố tôi mới 14 tuổi. Sau khi trưởng thành thì anh trai và em trai của bố tôi đi làm ăn xa thi thoảng mới về chơi chỉ còn mình bố tôi ở nhà. Kể từ đó bố tôi vẫn đóng thuế đất đầy đủ hằng năm nhưng đến năm 2007 thì mới có sổ đỏ, và sổ đó mang tên bố tôi. Trước đó tôi không rõ đất đó có sổ đỏ hay không, hay sổ đỏ trước đó có mang tên ông bà tôi không. Từ đó đến nay cũng không có tranh chấp gì. Năm 2016 bố tôi mất không để lại di chúc. Nhà tôi chỉ còn mẹ tôi và 3 anh chị em tôi. Năm 2023 bác tôi muốn cắt 1 phần đất ( rộng 200m2, gọi là Mảnh số 1) trong mảnh đất đó để làm thành 1 sổ đỏ khác đứng tên bác và chú. Phần còn lại là của mẹ tôi ( gọi là Mảnh số 2). Tôi muốn hỏi: 1. Theo pháp luật hiện hành thì bác và chú tôi có quyền chia đất như vậy không? 2. Nếu đất nhà tôi tách làm 2 Mảnh như trên, sau đó 3 người chủ đất làm văn bản thỏa thuận với nhau rằng: Mảnh số 1 sẽ để làm nhà thờ. Mảnh số 2 nếu nhà tôi không ở thì sát nhập vào mảnh số 1 (gọi là mảnh đất số 3) sau đó mảnh số 3 sẽ chỉ đứng tên bác và chú và để làm nhà thờ lâu dài về sau. Không ai, không con cháu của ai có quyền bán mảnh đất đó. Thì: sau này nếu con của bác và chú muốn bán mảnh số 1 thì tôi có khả năng cản việc bán này? Mong nhận được phản hồi từ phía quý Sở. Tôi trân trọng cảm ơn!
Vũ Thị Phương Hoa
0364336381
Phủ Lý, Hà Nam
10/11/2023
Ngày 13/11/2023, Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận câu hỏi của Bà Vũ Thị Phương Hoa trên cổng thông tin điện tử, nội dung như sau:
Gia đình bà có thửa đất 900 m2 được cấp sổ đỏ mang tên Bố đẻ của bà (đã mất năm 2016 không để lại di chúc). Năm 2023 Bác của bà muốn tách một phần thửa đất có diện tích rộng 200 m2 để làm thành 1 sổ đỏ khác đứng tên bác và chú, phần diện tích còn lại đứng tên mẹ bà, câu hỏi:
1. Theo pháp luật hiện hành thì chú và bác của Bà có quyền chia đất như vậy không?
2. Nếu tách thành 2 mảnh như trên sau đó 3 chủ sử dụng đất làm văn bản thoả thuận với nhau: Mảnh 1 làm nhà thờ. Mảnh 2 nếu không ở thì sát nhập vào mảnh 1 sau đó chỉ đứng tên bác và chú của bà để làm nhà thờ lâu dài về sau . Không ai, không con cháu của ai có quyền bán mảnh đất đó, sau này nếu con của bác và chú muốn bán mảnh đất số 1 thì bà có khả năng cản không?
Văn phòng đăng ký đất đai trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND, ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc tách hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam, cụ thể:
“Điều 6. Chia tách, hợp thửa đất
1. Thửa đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy hoạch là đất ở khi chia tách thửa đất, phải đảm bảo các điều kiện như sau:
a) Đối với phường, thị trấn: diện tích ≥ 40m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 3,5m.
b) Đối với xã: diện tích ≥ 60m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 4m.
2. Thửa đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy hoạch là đất nông nghiệp khi chia tách thửa đất phải đảm bảo diện tích ≥ 360 m2.
3. Đường giao thông được hình thành sau khi chia tách thửa đất
a) Trường hợp sau khi chia tách thửa đất hình thành đường giao thông nối tiếp vào ngõ hiện trạng có mặt cắt ngang ≤ 3m thì bề rộng ngõ mới hình thành sau khi chia tách tối thiểu phải bằng bề rộng ngõ hiện trạng.
b) Trường hợp sau khi chia tách thửa đất hình thành đường giao thông mới hoặc nối tiếp vào ngõ hiện trạng có mặt cắt ngang > 3m thì bề rộng ngõ mới hình thành sau khi chia tách ≥ 3m.
4. Trường hợp thửa đất nằm trong khu đất tái định cư, đất dịch vụ được phép tách thửa và phải đảm bảo các điều kiện như sau:
a) Đối với phường, thị trấn: diện tích ≥ 40m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 3,5m.
b) Đối với xã: diện tích ≥ 60m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 4m.
5. Các trường hợp chia tách thửa đất không áp dụng quy định này
a) Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
b) Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.
c) Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực.
d) Quyết định của cơ quan thi hành án theo quy định của pháp luật.
6. Các trường hợp không cho phép chia tách thửa đất
a) Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất.
b) Thửa đất thuộc quy hoạch chi tiết phân lô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trừ các trường hợp thuộc khoản 4 Điều này.
c) Thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.
d) Một trong các thửa đất hình thành sau khi chia tách thửa đất không đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.
7. Hợp thửa đất
Các thửa đất ở thuộc khu vực không bắt buộc phải xây dựng công trình đúng khuôn mẫu, kiến trúc theo quy hoạch xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được phép hợp thửa.”
Văn phòng đăng ký đất đai nhận thấy: Nội dung câu hỏi trên cổng thông tin điện tử của Bà chưa rõ ràng, trường hợp thửa đất của gia đình bà là đất ở hay đất nông nghiệp; thửa đất của bà có đảm bảo đủ các điều kiện để chia tách, hợp thửa theo quy định hay không? sau khi bố đẻ của bà chết đã làm phân chia thừa kế chưa….?
Nội dung trong câu hỏi của Bà chưa cụ thể, Văn phòng đăng ký đất đai không thể trả lời rõ ràng cho câu hỏi của Bà. Để có câu trả lời cụ thể, chính xác, đề nghị Bà liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phủ Lý, địa chỉ: Số 36 đường Nguyễn Văn Trỗi thành phố Phủ Lý để được hướng dẫn (khi đi mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác có liên quan).
Văn phòng đăng ký đất đai trân trọng cảm ơn câu hỏi của Bà./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5931
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5918
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp