Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
trích lại lời dẫn câu hỏi của khối cơ quan về thời gian trả lời phúc đáp câu hỏi về quy định" - Câu hỏi: Admin cho hỏi * khi người dân đặt một câu hỏi đến cơ quan, thì sau bao lâu về mặt thời gian ( bao nhiêu ngày?), thì khối cơ quan sẽ có câu trả lời trên hệ thống cổng thông tin điện tử về việc người dân hỏi, cơ quan trả lời. ( quy định về mặt thời gian xử lý, để trả lời phản hồi với người dân đặt câu hỏi) xin cám ơn/. + Người hỏi: Trần Tuấn Sơn + Số điện thoại: 0343499988 + Địa chỉ: + Ngày hỏi: 06/11/2023 Trả lời: Căn cứ khoản 5 điều 10 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam thời gian trả lời trên chuyên mục “Hỏi-Đáp” thực hiện theo quy định sau đây: a) 05 (năm) ngày đối với các câu hỏi thuộc thẩm quyền giải quyết; b) 10 (mười) ngày đối với những câu hỏi có sự phối hợp liên ngành; c) trường hợp đặc biệt cần phải có thời gian nghiên cứu thì phải hẹn trả lời nhưng tối đa không quá 15 (mười lăm) ngày. Thời điểm để xác định thời gian trả lời được tính từ 8h00 . Thời gian để xác định số ngày trả lời được tính theo ngày làm việc của cơ quan nhà nước. + Người trả lời: Nguyễn Văn Quang- Phó chánh văn phòng sở + Ngày trả lời: 07/11/2023 * vậy đến thời điểm này các câu hỏi của tôi đều đã quá hạn trả lời về các mốc thời gian 5 ngày, 10 ngày, 15ngày, mà sao chưa thấy các ban , khối đơn vị nào trả lời câu hỏi của tôi trên cổng thông tin điện tử tỉnh hà nam vậy? yêu cầu quý cơ quan phúc đáp lại luôn, tất cả câu hỏi đang quá hạn, kể cả câu hỏi này tôi đang hỏi. xin cám ơn/
trần tuấn sơn
0979069996
02.quang trung tp.Nam Định, Nam Định
21/11/2023
SởTài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ý kiến như sau:Hiện nay, các vấn đềliên quan đến Dựán này đang đượccác cơ quan có thẩm quyền xem xét, xửlý các nội dung còn tồn tại. Do vậy, khi các nội dung còn tồn tại được xửlý xong thì SởTài nguyên và Môi trường sẽthực hiện các công việc liên quan đến việc cấp GCNQSD đất cho chủđầu tư dựán cũng như người dân nhận chuyển nhượng theo quy định.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5969
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5955
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp