Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
dưới đây là trích đoạn trả lời của bà: Trần Thị Mai - chánh thanh tra sở về dự án TNR đồng văn. " Trả lời: SởTài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ý kiến như sau:Hiện nay, các vấn đề liên quan đến Dựán này đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các nội dung còn tồn tại. Do vậy, khi các nội dung còn tồn tại được xử lý xong thì SởTài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện các công việc liên quan đến việc cấp GCNQSD đất cho chủ đầu tư dựán cũng như người dân nhận chuyển nhượng theo quy định. + Người trả lời: Trần Thị Mai - Chánh thanh tra sở + Ngày trả lời: 22/11/2023 ** trên câu trả lời của quý cơ quan tôi chưa thấy rõ nội dung còn đang tồn tại ở dự án TNR đồng văn như đã nêu. 1. xin quý cơ quan nói rõ ràng chi tiết các nội dung còn tồn tại vướng mắc tại dự án TNR đồng văn , để 1.500 hộ dân chúng tôi cùng được biết cụ thể là vướng mắc vấn đề gì, chỗ nào ?? và cách giải quyết như thế nào?? 2. xin cơ quan tỉnh hà nam nói rõ phương hướng giải quyết vướng mắc từng nội dung chi tiết như thế nào? để 1.500 hộ dân chúng tôi cùng được bàn thảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình tại dự án. . tôi có thông tin GMail : transon2885@gmail.com sđt:0979069996 mong nhận được thông tin phản hồi sớm của quý cơ quan tỉnh hà nam. Xin cám ơn quý cơ quan/
trần tuấn sơn
0979069996
02.quang trung tp.Nam Định, Nam Định
22/11/2023
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam không có chức năng, thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư do đó không nắm rõ được chi tiết, cụ thể những tồn tại của dự án (Sở nắm bắt được một số tồn tại, vướng mắc của dự án là thông qua các buổi tiếp công dân), nên Sở không thể đưa ra phương hướng giải quyết từng nội dung các tồn tại, vướng mắc của dự án được.
Đối với việc đề nghị cơ quan xem xét giải quyết việc người dân mua đất để làm nhà thuộc Dự án TNR Đồng Văn. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam chưa nhận được hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của chủ đầu tư dự án nộp đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam để đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người dân.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5969
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5955
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp