Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi có nhận được câu trả lời của sở TNMT Trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ý kiến như sau :Hiện nay, các vấn đề liên quan đến Dự án này đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các nội dung còn tồn tại. Do vậy, khi các nội dung còn tồn tại được xử lý xong thì SởTài nguyên và Môi trường sẽthực hiện các công việc liên quan đến việc cấp GCNQSD đất cho chủ đầu tư dựán cũng như người dân nhận chuyển nhượng theo quy định. + Người trả lời: Trần Thị Mai - Chánh thanh tra sở + Ngày trả lời: 22/11/2023 Quý cơ quan vui lòng trả lời giúp tôi theo nội dung câu hỏi : - Pháp lý dự án còn khúc mắc tại nội dung gì ? - Dự kiến thời gian , mục tiêu ,thời điểm các cơ quan có thẩm quyền giải quyết xong ? -Người dân mua đất như tôi nên tiếp tục chờ đợi hay phải làm gì để bảo vệ được quyền lợi của mình ? Vui lòng giải đáp giúp tôi cụ thể vì nội dung trả lời như trên tôi chung chung khó hiểu .Xin cảm ơn quý cơ quan
Đỗ Văn Duy
0988 423 081
Thôn Đức Phú ,Xã Đức Hợp ,Huyện Kim Động ,Tỉnh Hưng Yên
23/11/2023
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam không có chức năng, thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư do đó không nắm rõ được chi tiết, cụ thể những tồn tại của dự án (Sở nắm bắt được một số tồn tại, vướng mắc của dự án là thông qua các buổi tiếp công dân), nên Sở không thể đưa ra phương hướng giải quyết từng nội dung các tồn tại, vướng mắc của dự án được.
Đối với việc đề nghị cơ quan xem xét giải quyết việc người dân mua đất để làm nhà thuộc Dự án TNR Đồng Văn. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam chưa nhận được hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của chủ đầu tư dự án nộp đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam để đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người dân.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5969
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5955
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp