Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Giao thông - Vận tải
Em chào cán bộ sở hiện tại em có học lái xe oto và đang chờ thi sát hạch để có bằng đi xin việc làm nhưng em nhận dc tin là hoãn thi sát hạch từ tháng 9 đến nay em muốn hỏi là phải chờ bao lâu nữa để dc thi sát hạch ạ Gia đình trông chờ em có bằng để xin việc phụ giúp gia đình mong nhận dc phản hồi từ sở
Nguyễn hoài thương
0768894862
21/11/2023
Hiện nay Sở GTVT Hà Nam chưa tổ chức được các kỳ sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh, do đang thực hiện thủ tục lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thuê Trung tâm sát hạch lái xe ô tô các hạng và mô tô để phục vụ các kỳ sát hạch lái xe theo quy định. Sau khi lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ sát hạch lái xe, Sở GTVT Hà Nam sẽ thông báo đến các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh biết và phối hợp với phòng QLVT,PT&NL bố trí, sắp xếp lịch sát hạch cho các khóa đã đủ điều kiện sát hạch.
Về nội dung này Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 2131/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 07/11/2023 về việc phúc đáp văn bản số 401/CV-VU ngày 01/11/2023 của Trường Trung cấp nghề Giao thông và xây dựng Việt Úc

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5969
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5955
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp