Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài chính
Tôi muốn xin nội dung văn bản 61/2022/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023
Phạm Phương Nam
0357205204
27/11/2023
Quyết định số 61/2022/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 do UBND tỉnh Hà Nam ban hành, đề nghị bạn liên hệ với UBND tỉnh Hà Nam để có nội dung văn bản.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5969
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5955
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp