Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
- đề nghị cơ quan tỉnh sắp xếp lịch họp 3 bên, giữa người dân mua đất TNR đồng văn + chủ đầu tư dự án + đ/c bí thư tỉnh uỷ hà nam- Lê Thị Thuỷ tham gia cùng buổi họp trong tháng 12 năm 2023 này.
trần tuấn sơn
0979069996
02.quang trung tp.Nam Định, Nam Định
14/12/2023
Nội dung câu hỏi và phản ánh của ông chúng tôi đã trả lời rất nhiều lần.
Đề nghị ông tham khảo các câu trả lời đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử, chuyên mục Hỏi - Đáp.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5970
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5956
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp