Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Kính gửi: Qúy cơ quan! Công ty chúng tôi hoạt động về lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Chúng tôi dự kiến lắp hệ thống điện mặt trời trên mái nhà xưởng của doanh nghiệp A để sản xuất điện mặt trời. Doanh nghiệp A hoạt động sản xuất đã có giấy phép môi trường do Bộ TNMT cấp cho ngành nghề sản xuất của họ. Dự án sản xuất điện mặt trời trên mái nhà xưởng của chúng tôi có: 1. Công suất: 4MW 2. Nước thải: dự án không có nhân viên làm việc cố định tại địa điểm, mà chỉ định kỳ tới kiểm tra, không có nước thải sinh hoạt. Định kỳ vệ sinh bề mặt tấm pin bằng nước sạch, không dùng hóa chất. 3. Khí thải: tấm pin năng lượng phát sinh nhiệt, không phát sinh khí thải 4. Chất thải nguy hại: khi tấm pin hư hỏng thì sẽ được quản lý như chất thải nguy hại. Tấm pin có độ bền 25 năm, khối lượng mỗi tấm 25kg. Định kỳ hàng năm nếu có hư hỏng, ước tính tối đa khoảng 5 tấm, khối lượng tấm pin thải phát sinh thường xuyên là 75kg/năm. Và một số chất thải trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng trạm biến áp, nhà điều hành. Khối lượng ước tính tối đa hàng năm là 100kg/năm. Khi tấm pin hết hạn vào 25 năm sau thì sẽ thay thế hàng loại, khi đó mới phát sinh chất thải khối lượng lớn. Vậy cho tôi hỏi: khi chúng tôi thuê mái nhà xưởng của họ để sản xuất điện mặt trời thì cần làm hồ sơ môi trường gì? Kính mong sớm nhận được hướng dẫn của quý cơ quan! Trân trọng!
NGUYỄN THỊ HOA
09093988
02/01/2024
Câu hỏi của bạn chưa đầy đủ thông tin theo quy định: Địa chỉ, số căn cước công dân.... Vậy để trả lời câu hỏi của bạn theo quy chế đề nghị bạn cập nhập đầy đủ các thông tin theo quy chế
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5970
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5956
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp