Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Giao thông - Vận tải
Thưa , tôi ( cùng vài hộ dân ) có ý kiến muốn được giải đáp . Cụ thể về vấn đề thi công làm đường giao thông tại khu vực Phường Đồng Văn giáp ranh với Khu CN III , phần làm đường theo như trả lời của UBND Phường Đồng Văn là có diện tích mặt đường là 5,5m, nhưng trong đó chưa có nói cụ thể phần hành lang an toàn đường bộ là bao nhiêu (m) vỉa hè là bao nhiêu (m) . Như tôi được biết Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 100/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP. Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Do Thủ tướng Chính phủ ban hành có quy định giới hạn hành lang an toàn giao thông đường bộ . Trong đấy Trường hợp đối với đường cấp IV, cấp V là 9 mét có bề rộng tính từ đất của đường bộ trở ra. Trường hợp thi công làm đường đang diễn ra tại khu Tôi ( cùng vài hộ dân ) sẽ phân chia bề rộng như nào và nếu không làm đúng ko đủ bề rộng trong trường hợp đối với đường cấp IV, cấp V Tôi ( cùng vài hộ dân ) có quyền được phản ánh không? Kính mong sở Giao thông- Vận tải sớm giải đáp cho Tôi ( cùng vài hộ dân ). Xin chân thành cảm ơn !
Nguyễn Tiến Đạt
0334366782
Phường ĐỒNG Văn- T.xã Duy Tiên- T. Hà Nam
05/01/2024
1. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quy định “Đối với đường đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.
2. Tuyến đường mà ông nêu tại khu vực phường Đồng Văn là đường đô thị, do UBND phường Đồng Văn quản lý. Mọi chi tiết liên quan đến tuyến đường này đề nghị ông liên hệ với UBND phường Đồng Văn để được giải quyết.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5970
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5956
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp