Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Năm 2013 thực hiện phương án dồn đổi ruộng đất, gia đình tôi có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2002: -Một sổ mang tên ông Trần Văn Màn có tổng diện tích là 2071m2 -Sổ ông Nguyễn Văn Cường có tổng diện tích 398 m2 -Sổ bà Trần Thị Minh có tổng diện tích 433 m2 Như vậy nhà tôi cộng diện tích ba sổ là 2902 m2 năm 2018 gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tổng diện tích 1868 m2. UBND xã Chính Lý đã tự ý cắt đất của gia đình tôi là 1034 m2 đất như vậy có đúng với quy định của pháp luật không
Nguyễn Thị Phượng
0395137114
Thôn 7, Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam
09/01/2024
Do nội dung bà đề cập tại câu hỏi còn thiếu nhiều thông tin như: Phương án dồn đổi ruộng đất năm 2013 tại thôn xóm nào? 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2002 được cấp tại tờ bản đồ nào, thửa đất số bao nhiêu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2018 tại tờ, thửa số bao nhiêu, cơ quan cấp GCNQSD đất và tên chủ sử dụng đất là gì nên rất khó khăn trong việc kiểm tra, rà soát, tra cứu hồ sơ để trả lời bà? Vậy để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đề nghị bà liên hệ với UBND xã Chính Lý hoặc liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lý Nhân qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Lý Nhân để được hướng dẫn giải quyết./.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5970
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5956
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp