Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Năm 2013 thực hiện phương án dồn đổi ruộng đất, gia đình tôi có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2002: -Một sổ mang tên ông Trần Văn Màn tờ bản đồ 20, thửa 110(12) 720 m2; tờ bản đồ số 23, số thửa B(7) 303m2; tờ bản đồ số 19, số thửa 138(11) 79 m2; tờ bản đồ số 19, số thửa 142(11) 77 m2; tờ bản đồ 21, số thửa 42(35) 324 m2;tờ bản đồ 21; số thửa 35(45) 568 m2.Sổ thứ hai mang tên Nguyễn Văn Cường tờ bản đồ 20,số thửa 81(8) 360 m2, tờ bản đồ 19, số thửa 148(19) 38 m2. Số thứ ba là Trần Thị Minh tờ bản đồ số 23, số thửa 8(8) 360 m2; tờ bản đồ số 19, số thửa 49(21) 73 m2.Sau khi dồn đổi và cấp GCNQSDĐ NĂM 2018 GIA ĐÌNH TÔI NHẬN ĐƯỢC : -GCN ông Trần Văn Màn thửa số 9 tờ bản đồ số 10 107m2, thửa số 354, tờ bản đồ số 9-720m2 -GCN ông Trần Văn Hiên thửa số 38, tờ bản đồ số10 97m2;thửa số 308 tờ bản đồ số 9 408m2; thửa số 38, tờ bản đồ số9-536m2. như vậy nhà tôi còn thiếu 1034 m2 đất nông nghiệp ko rõ lí do gì mong sở tài nguyên môi trường kiểm tra giúp?
Nguyễn Thị Phượng
0395137114
12/01/2024
Câu hỏi của bạn không rõ nội dung địa chỉ của bạn và địa chỉ các thửa đất, đề nghị bạn ghi rõ địa chỉ để chúng tôi hướng dẫn, giải đáp.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5970
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5956
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp