Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi có thửa đất được câp bìa năm 1998 địa chỉ Tổ 1, phường lê hồng Phong, Phủ Lý, hà nam, giờ tăng diện tích. do bìa phải đo đạc chỉnh lý số thửa. nên khi đi đo diện tích tăng lên. cán bộ đo đạc trả lời diện tích tăng xây dựng nên không làm. gia đình tôi sử dụng nhiều năm sau thu hồi dự án. giờ không làm chỉnh lý thửa đất cho tôi . đề nghị sơ xem xét giải quyết cho tôi
Trần Ngọc Tuấn
0984004317
Địa chỉ: Tổ 1, phường lê hồng Phong, Phủ Lý, hà nam
12/01/2024
1. Về nội dung Giấy chứng nhận đã cấp cho ông bị sai tên đệm.
Theo quy định tại Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định như sau:
“ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính…
Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận…; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.”…
* Hồ sơ đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm:
- Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.
- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.
- Ngoài ra cần có:
+ Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân của người sử dụng đất.
+ Giấy tờ chứng minh về việc sai sót.
2. Về nội dung đo đạc lại hình thể thửa đất.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông được UBND huyện Kim Bảng cấp từ ngày 25/3/1998, đến nay hệ thống bản đồ của phường Lê Hồng Phong (trước đây là xã Châu Sơn, huyện Kim Bảng) đã được đo đạc, chỉnh lý lại; Số tờ, số thửa, diện tích đã có sự thay đổi. Đề nghị ông thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai theo Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT (được công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
Để thực hiện các thủ tục trên, đề nghị ông nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Phủ Lý (Địa chỉ: Số 36, đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Phủ Lý) để được hướng dẫn, giải quyết.
Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng trả lời để ông biết, thực hiện./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5970
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5956
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp