Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
Tôi nhận Bìa Ruộng diện tích không đúng với thực tế Tôi đang canh tác sử dụng ,Tôi bị mất ruộng đi . Vậy nhờ các ban nghành ,đoàn thể có phương pháp, hướng dẫn Tôi lấy lại đủ diện tích ruộng được không??
Đỗ Văn Kiên
0978893078
Thôn Nghè _Xã Liêm sơn_huyện Thanh Liêm _Tỉnh Hà Nam
16/01/2024
Sau khi tiếp nhận và nghiên cứu câu hỏi của công dân Phòng Tài nguyên có câu trả lời như sau:
đề nghị gia đình có đơn gửi về UBND xã Liêm Sơn, thôn Nghè để được trả lời cụ thể về nội dung giấy chứng nhận được cấp không đúng diện tích gia đình đang sử dụng.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5970
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5956
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp