Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi đi làm hô sơ ở 1 cửa thanh liêm và phủ lý. khi đến cán bộ tiếp nhận về thủ tục đất đai trả lời chung chung mà thường nói mồm là không làm được, như này như nọ. sau tôi ra nhờ mấy ông cò hồ sơ ngồi cả tháng ở đó thì lại làm dc. đề nghi sở xem xét cách giải quyết cho dân, đỡ tốn kém phải nhờ qua cò nên có phiếu đề nghị công việc cho người dân nộp và cán bộ tiếp nhận trình các phòng ban có ý kiến, sau ko làm được trả lời công dân cho thoả đáng xin cám ơn
Trần Ngọc Tuấn
0984004317
Địa chỉ: Tổ 1, phường lê hồng Phong, Phủ Lý, hà nam
06/02/2024
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-BTNMT ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 3873/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Trình tự thủ tục tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện được quy định như sau:
- Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Cụ thể như sau:
Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam;
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ (nếu chưa đủ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ; hồ sơ đủ thành phần thì tiếp nhận, ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ), chuyển hồ sơ về Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Căn cứ vào nội dung trên, đề nghị ông khi nộp hồ sơ yêu cầu cán bộ tiếp nhận trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định.
Đề giải quyết cụ thể hồ sơ ông, đề nghị ông liên hệ trực tiếp đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Liêm./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5979
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5965
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp