Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tháng 4/2022, tôi có nộp hồ sơ xin đính chính sai sót tên đệm trong sổ đỏ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 25/11/2014, số CS00312 (Trong hồ sơ có cả bản chính sổ đỏ đã cấp). Nhưng cho đến nay, tôi vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết hồ sơ của quý cơ quan. Vậy, tôi viết đơn này kính mong quý cơ quan sớm xem xét và trả lời kết quả giải quyết hồ sơ cho tôi. Xin trân trọng cảm ơn!
Đỗ Hữu Tuyết
0918093388
Xóm 3, Thôn 2, Xã Nhân Khang, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
15/02/2024
Nội dung ông (bà) hỏi, sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Sau khi nhận được câu hỏi của ông (bà). Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lý Nhân tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ. Qua kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ, hiện tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lý Nhân chưa tiếp nhận hồ sơ nào có thông tin liên quan đến thủ tục hành chính về việc đính chính sai sót tên đệm trên GCNQSD đất nêu trên. Vậy để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đề nghị ông (bà) liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lý Nhân qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Lý Nhân để được hướng dẫn giải quyết./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5979
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5965
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp