Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Kính gửi Sở tài nguyên & môi trường ! Liên quan tới phản ánh của chúng tôi về cơ sở giết mổ lợn của gia đình Nguyễn Lương Chúng tại thôn Yên Phú, Nhật Tựu, Kim Bảng. Chúng tôi có nhận được trả lời như sau : Ngày 06/02/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 381/STN&MT-MT đề nghị UBND huyện Kim Bảng Chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với UBND xã Nhật Tựu kiểm tra, xác minh hoạt động giết mổ lợn của gia đình Nguyễn Lương Chúng tại thôn Yên Phú, xã Nhật Tựu. Xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Sau khi có kết quả giải quyết của UBND huyện Kim Bảng, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thông tin tới người dân thôn Yên Phú, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng. => Vậy xin hỏi sở Tài Nguyên & Môi Trường đã có kết quả kiểm tra, xác minh về cơ sở giết mổ lợn này chưa ? nếu đã có kết quả xin thông tin cho chúng tôi được biết.
Tổ dân phố thôn Yên Phú - Nhật Tựu
0978543455
01/03/2024
Theo Báo cáo số 06/BC-UBND ngày 19/2/2024 của UBND xã Nhật Tựu về việc kiểm tra, xử lý hoạt động giết mổ lợn gây ô nhiễm môi trường tại thôn Yên Phú (có báo cáo kèm theo):
- Ngày 19/2/2024, UBND xã Nhật Tựu đã lập đoàn kiểm tra xuống cơ sở giết mổ lợn của ông Nguyễn Lương Chúng, kết quả như sau:
+ Hộ gia đình có 02 bể chứa biogas khoảng 24m3 để thu gom nước thải và phân lợn trong quá trình giết mổ (lông lợn và tiết lợn được thu gom để nuôi cá). Hệ thống biogas và cống rãnh có nắp đậy kín không có hiện tượng phát tán mùi.
+ Cơ sở có hệ thống làm ngất lợn trước khi giết mổ để giảm tiếng ồn (hệ thống điện) và không có lợn tồn tại khu giết mổ.
+ Thời gian vận chuyển và giết mổ lợn khoảng từ 02-06h sáng mỗi ngày nên việc gây ồn ào vào thời gian này ít nhiều có ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.
- Đoàn kiểm tra đã yêu cầu hộ kinh doanh:
+ Tiếp tục thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý chất thải, không được xả thải trực tiếp ra môi trường cống chung trong quá trình giết mổ lợn.
+ Bố trí khu vực kín, thời gian giết mổ và vận chuyển lợn tránh ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh.
+ Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất, nếu phát hiện việc giết mổ số lượng lớn và gây ảnh hưởng tới môi trường, trật tự dân cư thì sẽ xử phạt và đình chỉ hoạt động của cơ sở giết mổ lợn của hộ gia đình ông Nguyễn Lương Chúng.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5979
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5965
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp