Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassE1A400203B2340DC8F6DBF2A1C296135>tôi được biết là khi ông tôi mất đi ông tôi có để lại toàn bộ diện tích đất cho mẹ tôi và mẹ tôi có xây nhà ở tại đất đó, cho đến nay khi cơ quan nhà nước cấp sổ đỏ thì tôi lại thấy trong tổng diện tích đất nhà tôi là 576m2 trong đó 276m2 là đất ở và 300m2 là đất sử dụng đến năm 2043. Tôi muốn hỏi căn cứ vào diện tích nào để ghi đất ở trong sổ đỏ? và ghi như thế có đúng không?</div>
Nguyễn Thị Thanh Loan
0984.938525
Đông Hòa - Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam
11/07/2011
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Trong trường hợp bà Loan nêu ở trên, do nội dung câu hỏi không nêu rõ thửa đất mà ông ngoại bà Loan để lại được sử dụng từ bao giờ? có giấy tờ gì không, diện tích từng loại đất đang sử dụng ghi trên các giấy tờ đó? đất là do được nhà nước giao hay công nhận quyền sử dụng đất? …, do vậy chưa đủ cơ sở để khẳng định cụ thể. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật thì việc ghi mục đích sử dụng đất (đất ở hoặc đất trồng cây lâu năm,…) trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định (người được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất) thì ghi mục đích sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng đất được công nhận. Phòng Tài nguyên và Môi trường xin giới thiệu một số quy định của pháp luật có liên quan để bà Loan tìm hiểu, vận dụng vào trường hợp của gia đình bà: Các quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: - Luật Đất đai năm 2003: các Điều 49, 50, 66, 67, 87; - Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ: Điều 45, khoản 1 Điều 48; - Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Điều 3, Điều 14, 15; - Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ; - Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thanh Loan. Để biết cụ thể, đề nghị bà Loan liên hệ trực tiếp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Duy Tiên để được giải đáp. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trân trọng báo cáo./.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp