Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass78A4661F2AA7470AB1BAF786C48C6E53>Công chức dự bị có được hưởng phụ cấp công vụ không?</div>
Trần Quốc Sáng
01685085055
bình lục - H Bình Lục-Hà nam
30/11/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Chế độ chính sách của công chức dự bị được quy định trong QĐ 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 và Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh. Theo quy định tại điều 1, khoản 2 quyết định số 03/2012/QĐ-UBND thì công chức dự bị được hưởng phụ cấp công vụ.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp