Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi có thừa đất thừa kế của chồng tôi, giờ nộp 1 cửa bị trả lại với lý do là xây dựng sai so với hiện trạng. giờ văn phòng đăng ký thanh liêm trả lời thế thì sổ đỏ của tôi giờ vứt đi rồi, nhà xây nhiều năm chúng tôi có thấy ai nhắc nhở hay sử lý đâu? giờ không cho thừa kế là trái với văn bản sở ban hành. văn phòng còn bảo tôi về xã xin hướng dẫn rất vô lý vì xã không có thẩm quyền trong việc cấp giấy. đề nghị sở kiểm tra , hướng dẫn tôi. xin cám ơn
Vũ Thị Sự
0836318222
28/03/2024
Câu hỏi của bạn chưa đầy đủ thông tin địa chỉ người hỏi, số căn cước công dân... để trả lời câu hỏi của bạn, đề nghị bạn cung cấp đầy đủ thông tin và rỡ hơn nội dung câu hỏi .
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5979
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5965
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp