Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Giao thông - Vận tải
Kính gửi lãnh đạo sở, cho em hỏi khi nào thì Trường Việt Úc sẽ được tổ chức sát hạch lái xe ô tô lại nhỉ. em xin chân thánh cảm ơn
VŨ QUANG HOAN
0915175828
KIM ĐƯỜNG-ỨNG HÒA-HÀ NỘI
10/05/2024
Ngày 07/6/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe. Trong đó việc thu, quản lý, sử dụng phí tuân thủ theo quy định của Luật phí và lệ phí – là nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, việc lựa chọn trung tâm sát hạch để tổ chức sát hạch lái xe phải được thực hiện thông qua đấu thầu.
Sở GTVT đã tiến hành thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá thuê trung tâm sát hạch phục vụ sát hạch cấp GPLX, lập dự toán trình UBND tỉnh, Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngày 04/5/2024, UBND tỉnh Hà Nam đã có Quyết định số 621/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê Trung tâm sát hạch lái xe ô tô, mô tô các hạng. Hiện này Sở GTVT đang chỉ đạo các đơn vị tổ chức lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định để triển khai thực hiện (dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2024).
Ngay sau khi lựa chọn được Nhà thầu cung cấp dịch vụ Trung tâm sát hạch lái xe ô tô và mô tô các hạng; Sở GTVT Hà Nam lập Kế hoạch sát hạch, thông báo thời gian sát hạch, khóa sát hạch và địa điểm sát hạch đến các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử cửa Sở để các học viên biết và chuẩn bị cho kỳ sát hạch./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:6044
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:6030
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp