Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi xin trình bày nội dung như sau: Mẹ tôi là bà: Lão Thị Chính. CCCD số 035163001405 địa chỉ : xã thanh Tân Thanh Liêm Hà Nam. Mẹ tôi có cuốn sổ đỏ (đất nông nghiệp): Số Q382200 Vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00002 được UBND Huyện thanh Liêm cấp ngày 28/12/1999. Địa chỉ thửa đất tại xã Thanh Nghị Thanh Liêm Hà Nam. Cho tôi hỏi 2 câu hỏi như sau : Câu hỏi thứ 1: Bây giờ gia đình tôi muốn đi trích lục bản đồ các thửa đất có trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên theo số liệu đo bản đồ địa chính mới nhất có được không ? nếu có thì bản đồ đo vẽ mới nhất là năm nào ? Câu hỏi số 2 : Nếu không có bản đồ địa chính mới thì tôi xin trích lục các thửa đất có trong giấy chứng nhận theo thời điểm cấp giấy chứng nhận nêu ở trên có được không ? . Tôi xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Văn Xuân
0982720709
Thanh Hương Thanh Liêm Hà Nam
20/05/2024
Câu hỏi số 1: Căn cứ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lão Thị Chính cung cấp (bản phô tô); sau khi kiểm tra hệ thống bản đồ của xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Chúng tôi trả lời như sau:
Hiện khu vực mà gia đình bà Lão Thị Chính có các thửa đất đã được Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 28/12/1999 có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00002 QSDĐ/178/1999(H)QĐ-UB; hiện chưa được đo đạc thành lập bản đồ mới.
Câu hỏi số 2: Về việc đề nghị trích lục thửa đất theo giấy chứng nhận cấp ngày 28/12/1999, vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00002 QSDĐ/178/1999(H)QĐ-UB do Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm cấp. Chúng tôi trả lời như sau:
Căn cứ hồ sơ địa chính lưu trữ tại kho lưu trữ của đơn vị; căn cứ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lão Thị Chính cung cấp (bản phô tô); căn cứ bản đồ địa chính 1/2000 thành lập năm 1999 được lưu trữ tại kho, chỉ thể hiện đến ô thửa chính, không thể hiện chi tiết đến ô thửa phụ của các thửa đất mà gia đình bà đang sử dụng. Vì vậy, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Liêm không có cơ sở để trích lục đến từng thửa phụ của gia đình bà Lão Thị Chính đang sử dụng mà đã được Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm cấp giấy chứng nhận ngày 28/12/1999, vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00002 QSDĐ/178/1999(H)QĐ-UB. Đề nghị ông liên hệ đến UBND xã Thanh Nghị để được khai thác sơ đồ giao chia.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:6044
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:6030
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp