Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass6798F7BC38DE4CD3B3E17BD5609BC7C5>Con gái tôi sinh ra tại xã Tiên Ngoại- Huyện Duy Tiên- Tỉnh Hà Nam. hiện tại cháu 22 tuổi; đang học tập và sinh sống tại Quảng Ngãi.Vì tên của cháu nghe nhầm lẫn gây ảnh hưởng tới việc học và làm việc. Nay tôi muốn thay đổi TÊN và CHỮ LÓT cho cháu.Vậy cho tôi hỏi thủ tục thay đổi như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn.</div>
NGUYỄN THỊ MẾN
0995350651
Phường Quảng Phú- TP Quảng Ngai- Tỉnh Quảng Ngãi
03/12/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Vì nội dung bà hỏi không chi tiết nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể được.

Đề nghị bà tham khảo quy định tại Điều 36, Điều 37, Điều 38 của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và Điều 27 của Bộ luật dân sự năm 2005.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:6063
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:6049
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp