Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass81C25DC4B53C49FCA00C375284CEDFBA>Kính gửi UBND Huyện Lý Nhân Tháng 8/2012 tôi có gửi 1 thư điện tử tới UBND Huyện Lý Nhân, trong đó có nội dung : chủ nhiệm HTX Chân Lý và một số cán bộ ở xã Chân Lý mắc sai phạm đã kéo dài nhiều năm nhưng không được giải quyết dứt điểm để xử lý cán bộ làm sai và thu hồi tiền trả lại tập thể HTX Tân Lý và xã Chân Lý. Vừa qua, ngày 04/10/2012 tôi nhận được nội dung trả lời: mảng quân sự do ông Cao Đình Đoàn- trưởng phòng nông nghiệp, mảng quân sự do ông Lã Ngọc Lân- chỉ huy trưởng quân sự huyện Lý Nhân trả lời. Trong nội dung trả lời tôi thấy thiếu khách quan và trung thực, đồng thời còn thể hiện tiếp tục bao che để người làm sai thoát tội. Tôi xin nêu dẫn chứng như sau: I. Mảng nợ tồn đọng của HTX Tân Lý chưa thu bị chủ nhiệm HTX bỏ ngoài sổ của HTX và không công khai với tập thể: Năm 2004 tôi phát hiện ra ông chủ nhiệm HTX Tân Lý tự ý bỏ 8. z.000 nợ còn phải thu của HTX ra ngoài sổ HTX. Do vậy, lần thứ nhất ông chủ nhiệm bị ủy ban nhân dân xã Chân Lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Về việc này tôi thiết nghĩ cấp trên nắm quá rõ và phải đề phòng nên tôi không nêu trong đơn đề nghị UBND huyện Lý Nhân tháng 8/2012. Sang năm 2005, do bản chất của ông chủ nhiệm HTX Chân Lý “ngựa lại quen đường cũ” nên ông lại tự ý bỏ 14.111.326 đồng nợ còn phải thu của HTX Tân Lý ra ngoài sổ sách, tôi lại tìm ra sai phạm này và ông chư nhiệm cùng kế toán của HTX đã nhẫnong đưa lý do trong số nợ đó có cả nợ của xã Chân Lý lẫn vào. Có thể, vì có vướng mắc lien quan tới xã nên sự việc bị bỏ lơ có hệ thống hòng thoát tội cho nhau. Đến nay tôi tin tưởng ở cấp trên công minh và đúng mực giải quyết dứt điểm như việc ông Cao Đình Đoàn đã kiểm tra và công nhận ông chủ nhiệm HTX Tân Lý bỏ số nợ chua thu của HTX ra ngoài là 14.111.326 đồng. Xong tôi thất vọng và bức xúc trong nội dung trả lời của ông Đoàn còn thiếu khách quan nên tôi xin hỏi: số tiền 14.111.326 đồng của HTX Tân Lý bị chủ nhiệm HTX bỏ ngoài sổ sách nếu tôi không tìm ra thì HTX Tân Lý và cụ thể là những người dân chúng tôi bị mất. Vậy ông chủ nhiệm và cán bộ xã Chân Lý làm sai có bị sao không và được những gì? Nếu số nợ trên ông chủ nhiệm thu được thì tiền sẽ vào túi ai? Cơ sở nào chứng minh trong số nợ bị bỏ ngoài sổ sách có 7.443.400 đồng của xã, nếu phải thì cán bộ nào ở xã làm sai? Đã kỷ luật chưa? số nợ đó đã thu được chưa? Xã còn nhiều khoản bị bỏ rơi như vậy không?...số tiền còn lại 6.154.000 đồng UBND giao cho HTX Tân Lý lên thu nhập vào nguồn vốn của HTX xong đến nay vẫn chưa thu được và không thấy đôn đốc thu. Số tiền còn lại 513.926 đồng khi phát hiện thất thoát kế toán còn sống và đã cùng ông chủ nhiệm nhận và chứng minh đủ số hộ còn nợ HTX, xong do sự việc không được tổ chức làm ngay má để kéo dài đến khi kế toán chết thì nói không có cơ sở để giải quyết. Vậy số nợ này của xã hay của HTX và đến khi nào mới làm rõ để thu về? và ai sẽ chịu trách nhiệm? Số nợ này được tìm ra từ năm 2005, tôi nhiều lần báo cáo và có đơn gửi tới UBND xã Chân Lý và phòng nông nghiệp huyện Lý Nhân sao không làm ngay mà phải chờ đến khi kế toán HTX Tân lý chết mới làm rồi lại có lý do để bao che cho nhau. Vậy trưởng phòng nghe ai báo cáo để trả lời với lý do bao biện sai sự thật như vậy??? Sai phạm của chủ nhiệm HTX Tân lý và một số cán bộ ở xã Chân Lý từ năm 2005 đến nay 2012 đã 8 năm xã mới giải quyết phân chia số nợ như trên để bao che giảm nhẹ tội cho chủ nhiệm HTX, đổi lại chủ nhiệm HTX không tố xã làm sai. Đồng thời, lần thứ hai UBND xã Chân Lý kỷ luật chủ nhiệm HTX hình thức khiển trách, xong sự việc lại bị bỏ lơ không đôn đốc làm rõ để thu về và quy trách nhiệm số nợ không thu. Vì thế trong đơn tôi nêu “gần 10 năm sự việc không được giải quyết dứt điểm” thì ông trưởng phòng cho là không đúng. vậy theo ông tôi phải nói như thế nào mới đúng? Tôi nghĩ không biết bao nhiêu năm nữa sự việc này mới được giải quyết? II. Công tác quân sự ở xã Chân Lý: Nội dung đơn tôi đề nghị, cuối năm 2011 ban quân sự xã Chân Lý làm sai, tổ chức báo một số người chưa một lần đi bộ đội thậm chí cả người đảo bỏ ngũ đi tham gia báo động và được huyện đội cấp phụ cấp. Trong nội dung trả lời, tôi thấy ông Lã Ngọc Lân- chỉ huy trưởng quân sự huyện Lý Nhân, có lẽ đã không tổ chứa điều tra thực tế mà chỉ nghe những người làm sai dùng những lời đã đến nhà tôi xin nhưng không được rồi báo cáo lại nên ông mới trả lời không đúng như vậy. Thực tế, ở xóm 4 nói riêng và ở toàn xã Chân Lý nói chung có nhiều ngườikhác không đi bộ đội hoặc đảo bỏ ngũ đã được huyện đội trả phụ cấp đợt cuối năm vừa qua, còn lực lượng dự bị động viên thật lại không được báo đi nhận phụ cấp thưa ông III. Đề nghị của tôi Về sự việc vi phạm của chủ nhiệm HTX Tân Lý và một số cán bộ ở xã Chân lý: Qua nội dung trả lời của ông Cao Đình Đoàn và ông Lã Ngọc Lân tôi thấy sai sự thật và không hề có tính thuyết phục, cố ý để bao che cho người làm sai thoát tội. Xã viên HTX Tân Lý và dân xã Chân Lý mất tiền và còn mất niềm tin với đảng, với chính quyền. Vậy tôi đề nghị UBND huyện Lý Nhân đôn đốc, kiểm tra, làm rõ sự việc, xử lý người bao che và người làm sai đồng thời thu nợ trả về cho tập thể. Những cán bộ làm sai phải được xử lý nghiêm minh, đặc biệt cán bộ làm sai do dân phát hiện càn xử lý công khai để lấy lại lòng tin của dân. Tránh như xử lý ban quân sự xã Chân lý làm sai vừa qua là không đúng sự thật. Rất mong UBND huyện Lý Nhân lưu tâm giải quyết. Tôi xin chân thành cảm ơn! </div>
Nguyễn Minh Sơn
0988990476
xóm 4 Tân Lý, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
19/12/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Ban Chỉ huy quân sự huyện trả lời:

Ngày 15/11/2011, đơn vị chủ lực (khung A) xây dựng nguồn dự bị động viên tại huyện kết hợp với Ban CHQS huyện tổ chức báo động kiểm tra quân số đối với những quân nhân dự bị đã sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong đó có 180 đồng chí quân nhân dự bị của xã Chân Lý.

Sau khi có đơn thư của công dân với nội dung trên, Ban chỉ huy quấn sự huyện đã trực tiếp làm việc với Ban CHQS xã Chân Lý và thôn đội trưởng xóm 4 Tân Lý, rà soát các đối tượng mà Ban CHQS xã đã huy động phát hiện 02 công dân không đúng đối tượng là quân nhân dự bị đã xắp xếp cho đơn vị: công dân Nguyễn Văn Phong đi thay quân nhân dự bị Lã Văn Huê vắng nhà và công dân Trần Văn Phương thay quân nhân dự bị Nguyễn Văn Lộc là đối tượng phải huy động trong đợt này thuộc xóm 4 -Tân Lý-Chân Lý.

Lý do: Chỉ tiêu của xóm 4- Chân Lý phải huy động đợt này là 12 quân nhân dự bị, trong đó có 8 đồng chí, vắng 4 đồng chí, nên ông Nguyễn Văn Bình thôn đội trưởng xóm 4- Tân Lý sợ thiếu chỉ tiêu, đã tự ý gọi 02 công dân đi thay là công dân Nguyễn Văn Phong đi thay QNDB Lã Văn Huê vắng nhà, trường hợp này Ban CHQS huyện đã có trong nội dung lần trả lời trước và công dân Trần Văn Phương đi thay QNDB Nguyễn Văn Lộc để đảm bảo quân số của thôn, trường hợp công dân Phương đi thay, khi điểm danh quân số, kiểm tra giấy tờ Ban CHQS huyện và đơn vị khung A phát hiện công dân Phương giấy tờ không hợp lệ và mời công dân Phương về không cấp cho chế độ gì, do không cấp chế độ nên Ban CHQS huyện không đưa trường hợp này vào danh sách của xã Chân Lý, nên công văn trả lời trước Ban CHQS không đưa vào.

Sau khi làm rõ sự việc trên Ban chỉ huy quân sự huyện đã nghiêm túc kiểm điểm phê bình thập thể Ban CHQS xã Chân Lý và cá nhân đồng chí xã đội trưởng, đồng thời chỉ đạo Ban CHQS xã triển khai cho đồng thôn đội trưởng xóm 4 viết bản tường trình, bản kiểm điểm, nghiêm túc kiểm điểm đồng chí thôn đội trưởng xóm 4-Tân Lý.

Phòng NN&PTNT trả lời: Phòng NN&PTNT đã trả lời đầy đủ tại nội dung trả lời lần trước (04/10/2012 ). Còn vấn đề gì chưa rõ đề nghị ông đến trực tiếp P. NN&PTNT để đối thoại trực tiếp.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp