Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass51503FA23FC1448DA8542E520B3EE065>từ năm 1980 tới nay gia đình tôi vẫn ở trên mảnh đất của ông tôi để lại, đến nay khi nhà nước cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình thì tôi lại thấy trong sổ đỏ nhà tôi có ghi 276m2 đất nhà ở, còn 300m2 đất sử dụng đến năm 2043, như vậy cho tôi hỏi 276m2đất nhà ở được dựa trên số liệu nào và tại sao 300m2 đất nhà tôi lại chỉ được sử dụng đến năm 2043.</div>
Nguyễn Thị Thanh Loan
0984938525
Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam
15/07/2011
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Đề nghị chuyển Câu hỏi của bạn về cơ quan có thẩm quyền. Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam không có nhiệm vụ này.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp