Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass85532943FE6A40229700C09F2F8C8371>Em xin hỏi nếu muốn thi công chức về ngành tài nguyên thì xem thông tin ở đâu ạ?</div>
Phạm Thị Phương
0963920368
Xóm 2 tâng, Thanh Hương, Thanh Liêm , Hà Nam.
24/12/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: 

Xem trên Đài phát thanh truyền hỉnh tỉnh, Báo Hà Nam, Website tỉnh Hà Nam và niêm yết tại trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp