Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass5AF3BD2B4B5946709F8591C220A0EB2A>Gia đình tôi là một gia đình cách mạng ông bà nội tôi là ông Nguyễn Văn Đố gọi xã Đố bà nội tôi là Phạm THỊ Cơ đã từng nuôi dấu cán bộ tại nương dẫy (chũng cây hồng)trạm trung chuyển thương binh chiến dịch quang trung bố tôi Nguyễn Xuân Mộng là con một nghe tiếng gọi đảng lên đường đi cứu nước hơn một chục năm phục vụ chiến trường về quê phục viên.Năm 1974 vì hoàn cảnh kho khăn nghèo đói bố tôi vào rừng khai hoang làm kinh tế tôi là Nguyễn văn Dương đi nghĩa vụ bị mất sức khỏe xuất ngũ về địa phương được miễn lao động năng năm 1989 tôi lấy vợ hoàn cảnh kho khăn tôi đưa vợ con vào rừng làm kinh tế nay đường 495b đi qua nhà tôi thu hồi hoàn toàn.Ngày16/12/2012 chủ tich tỉnh và chủ tịch huyện giám đốc công an tỉnh cùng các phóng viên vào nhà tôi đã công nhận giấy tờ đất nhà tôi đúng và hợp phap hơn hai chục năm khai phá vất vả.Vậy mà ngayf20/12/2012 xã co gọi chúng tôi sang làm việc UBND xã chúng tôi sang được nghe can bộ tài nguyên môi trường huyện đọc quyết định đên bù 965m trong đó gồm có 199m đât nhà ở còn 766m là đất mặt bằng nay tôi lai làm đơn kiến nghị lên tỉnh sem huyện Thanh liêm giải quyết cho gia đình thế đúng pháp luật chưa?gia đình nhà tôi có công vơi đảng và nhà nước nay chung tôi đang sinh sống làm ăn ổn định nay xã và huyện làm như này có đúng chính sách đang và nhà nước hay không?chung tôi chỉ mong muốn các ban nganh giải quyêt cho gia đình tôi đúng hợp pháp bồi thường đất đai đúng pháp luật.Tôi xin chân thành cám ơn</div>
nguyễn Văn DƯƠNG
01692922344
THÔN BỒNG LẠNG XÃ THANH NGHỊ HUYÊN THANH LIÊM TỈNH HÀ NAM
25/12/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Trường hợp của ông chúng tôi đã trao đổi với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Liêm được biết. Hiện nay Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm đang xem xét khiếu nại của ông để giải quyết theo quy định của phát luật đất đai;
Sau khi có Quyết định giải quyết khiều nại của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm về việc khiếu nại của ông thì Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm sẻ gửi quyết định giải quyết đến ông để biết.

 

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp