Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass318F8ED30E8A450C9E11AA5BF700AE95>Xin chào Quý sở Quý sở cho tôi hỏi tại sao theo luật giao thông đường bộ nếu xinh rẽ mà không xin đường thì bị phạt từ 80-100 nghìn đồng Thế mà ở thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam mình lại phạt 300.000 đồng Mức phạt đó theo quy định nào, luật nào, của ai? Quý sở có biết điều này không? </div>
Nguyen Hoai Linh
0916356986
Phu Ly Ha Nam
25/12/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Tại Khoản 1, Điều 15 Luật GTĐB năm 2008 quy định "Khi muốn chuyển hướng người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ":

1. Người điềukhiển mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm hành vi "chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước" sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 80.000đồng đến 100.000 đồng (theo điểm a, khoản 2, điều 9, Nghị định 34/NĐ-CP ngày 02/4/2010 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 71/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính Phủ).

2. Người điều khiển mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm hành vi "chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ" sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 200.000đồng đến 400.000đồng (Theo điểm a, khoản 4, điều 9 Nghị định 34/NĐ-CP ngày 02/4/2010 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 71/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính Phủ).

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:6046
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:6032
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp