Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass492031745DC3441D903C3A2FD6F03645>Tôi được biết năm 2011, toàn tỉnh Hà Nam có đợt tuyển công chức Các cấp, vậy xin cho tôi được biết thông tin cụ thể về vấn đề này. Xin chân thành cám ơn.</div>
Thanh Tâm
0989276489
Chân Lý - Lý Nhân - Hà Nam
08/08/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Kính mời bạn xem trên Đài phát thanh truyền hỉnh tỉnh, Báo Hà Nam, Website tỉnh Hà Nam và niêm yết tại trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:6063
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:6049
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp