Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass6E9F4758157D44D9B14805F0800B11F1>Em tot nghiep cao dang bao chi 2nam nay ma chua xin duoc viec lam.em xin hoi khi nao thi so thong tin va truyen thong co tuyen dung.</div>
Duong phuong thuy
0973731305
Phu ly-Ha nam
30/04/2013

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Hiện Sở thông tin và Truyền thông chưa có kế hoạch tuyển dụng.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5931
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5918
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp