Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass62F89799DAAF4CBEA37039702FE63060>Tôi đã đóng BHXH bắt buộc được 25 năm theo thang bảng lương nhà nước. Hiện nay tôi đã thôi việc. Tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện tiếp 5 năm nữa cho đủ 30 năm thì đóng ở đâu và khi về hưu thì tính lương hưu thế nào?</div>
Nguyễn hoàng Hải
Hòa Mạc
06/08/2010
Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Văn phòng HĐND tỉnh, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến Văn phòng UBND Tỉnh để được trả lời cụ thể. Bạn có thể bấm vào đây để xem tình trạng câu hỏi của bạn !.
Rất cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5999
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5985
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp