Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass855C56261904484BA7DF61B969FC2226>cháu chào cô chú ạ. cô chú cho cháu hỏi năm nay huyện mình có xét công chức chuyên ngành giáo dục tiểu học không ạ? cháu vừa tốt nghiệp khoa giáo dục Tiểu học , trường ĐHSP HN1. cháu cảm ơn cô chú nhiều ạ</div>
Nguyễn Thị Gấm
Tiêu Động - Bình Lục - Hà Nam
13/05/2013

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Hiên tại UBND huyện chưa có kế hoạch tuyển dụng, khi kết thúc năm học căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao nếu còn thiếu thì UBND huyện mới xây dựng Đề án tuyển dụng và có thông báo rộng rãi

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5797
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5795
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp