Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Tôi được biết tháng 11/2011, tỉnh Hà Nam có tổ chức tuyển dụng công chức cấp tỉnh. Vậy khi nào có thông báo cụ thể về chỉ tiêu và tiêu chí tuyển dụng cũng như thời hạn nộp hồ sơ? Thông tin tuyển dụng công chức sẽ được thông báo trên các phương tiện nào?
Nguyễn Bình Nguyên
Thanh Lưu - Thanh liêm - Hà Nam
03/10/2011
Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Văn phòng UBND Tỉnh, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến Sở Nội vụ để được trả lời cụ thể. Bạn có thể bấm vào đây để xem tình trạng câu hỏi của bạn !.
Rất cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5452
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5451
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính