Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass98BBB4F7EE414AC19DA7008B0C5C804D>Tôi là sinh viên mới tốt nghiệp ngành trồng trọt tháng 8 năm 2011 trường Đại hoc nông lâm Thái nguyên, về quê làm việc nhưng không biêt khi nao tỉnh ta mới có tuyển công chức?</div>
CÙ THỊ YẾN
01688173195
AN NỘI BÌNH LỤC HÀ NAM
03/10/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Thông thường, do chỉ tiêu biên chế công chức của tỉnh có hạn (toàn tỉnh khoảng trên 1000 chỉ tiêu), nên số người cần bổ sung hàng năm rất ít, thường 3 đến 4 năm mới tổ chức một kỳ thi. Năm 2011,tỉnh Hà Nam có kế hoạch tuyển dụng và dự kiến tháng 5, tháng 6 năm 2012 sẽ thi tổ chức thi tuyển. Chúc em đạt kết quả

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp