Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassCFDB216259CD4319B80DA377C8DFD483>Tôi được biết tỉnh Hà Nam năm nay sẽ tổ chức thi công chức. Nhưng đến nay tôi vẫn chưa thấy có thông báo chính thức nào. Xin cho hỏi, bao giờ thì Sở Nội vụ sẽ có thông báo về việc thi công chức? Xin cảm ơn!</div>
Nguyễn Đình Thái Sơn
Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
03/10/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Dự kiến vào tháng 11, 12 năm 2011 sau khi được UBND tỉnh phê chuẩn kế hoạch

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp